Mi az a kritikus infrastruktúra?

Author: | Posted in Egyéb No comments

A kritikus infrastruktúra kifejezés már az elmúlt évtizedekben megjelent Amerikában, azonban valódi jelentőséget csak a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás után kapott. Az akkori vezetés a súlyos csapást követően döbbent csak rá, hogy mennyire kiszolgáltatott az ország mind a terrorizmus, mind pedig az azt követő károk miatt. Ahhoz, hogy megértsük a kritikus infrastruktúra fogalmát szét kell bontani a kifejezést két részre. Infrastruktúra alatt minden olyan közutat, épületet, infokommunikációs hálózatot értünk, amely a mindennapi élet, a gazdaság és az intézmények működéséhez elengedhetetlen.

A kritikus infrastruktúra 3 irányelven alapul.

A kritikus kifejezéssel azokat az infrastruktúrákat illetik, amelyek sérülése, megsemmisülése esetén jelentős kár következne be a működésben. Ilyen például, ha egy központi kórházhoz vezető út olyannyira megsérül, hogy maga az intézmény nem megközelíthető, vagy ilyen az az eset is, ha egy olyan híd lesz használhatatlan, ami jelentős, akár végzetes problémákhoz vezet. Európa szintén nem foglalkozott ezzel a kérdéskörrel egészen addig, amíg a 2004-es madridi terrortámadás meg nem történt. Sajnos az Unió is csak ekkor ismerte fel, hogy egy-egy terrorcselekménnyel járó kár nem merül ki magában a cselekményben, hanem addicionális következményei is vannak. Így született meg végül a „European Programme for Critical Infrastructure Protection – EPCIP” nevű irányelv, amelyet minden tagországnak – így hazánknak is – adaptálnia kellett a jogrendszerébe.

Mit jelent a kritikus infrastruktúra védelme?

A kritikus infrastruktúra védelme 3 irányelven alapul: a megelőzésben, a felkészülésben és az ellenálló képesség kialakításában. Az első lépés hazánkban is az volt, hogy kijelöljék a gazdaság, a társadalom és a szociális lét szerinti kritikus infrastruktúrákat, majd átfogó tervet dolgoztak ki annak érdekében, hogy ezeket hogyan lehet proaktív módon megvédeni, illetve ha esetleg mégis bekövetkezik valamilyen probléma, hogyan kell reagálni.

Add Your Comment

You must be logged in to post a comment.